Hlavní menu

Hodnocení podzimní sezóny dorostu

Další utkání týmu U19 - KP není naplánováno.

Hodnocení podzimní sezóny dorostu - trenér Jaroslav Veselý

Mužstvo jsem převzal na začátku letního tréninkového cyklu. Byla znát jak ned?v?ra hráčů, tak okolí, že je možný okamžitý postup. Letní příprava nám začala dost zt?žka. Měli jsme potíže s docházkou i p?ístupem, zejména ze začátku přípravy. Nastavili jsme model stejný jako má A mužstvo muž? a trénovali jsme A i B dorost dohromady.
Také se projevila slabší fyzická p?ipravenost hráčů, způsobená "docházkou" a p?ístupem v minulé sezón?. Byla z?ejmá frustrace ze sestupové sezóny. Když se nám podařilo toto trochu vylepšit, přišla rozsáhlá marodka, v jednu chvíli jsme měli až 7 hráčů zraněných. V t?chto chvilích nám velmi pomohla ší?e kádru.

Určitě jsem mnohem více spokojen?jší s výkony, které jsme předvád?li v první části podzimu. Jinak si myslím, že náš velmi dobrý start do soutěže ovlivnil hned úvodní zápas v České Třebové (která stejn? jako my sestoupila) a to pozitivn?. Tento velmi t?žký zápas jsme se štěstím vyhráli v poslední minutě, ale je t?eba ?íci že jsme byli o něco lepší než domácí. Od tohoto zápasu i hráči uv??ili, že na to mají hrát o ?elo tabulky. Jako další významný bod a vrchol podzimu považuji zápas v Holicích, našeho konkurenta na ?ele tabulky, který jsme vyhráli 1:4. A?koli by k tomu výsledek svád?l, rozhodně to nebyl jednoduchý zápas a byl v?tšinu času výsledkov? otev?ený. V tomto zápase se hráči p?iblížili k tomu co bychom cht?li předvád?t za výkony. Mén? spokojený jsem s koncem podzimní části, kdy se z?ejm? projevilo částečné uspokojení ve spojení s psychickou a fyzickou únavou. Vrcholem byl zápas v červené Vod?, který jsme jen zázrakem neprohráli a předvedli opravdu katastrofální výkon.

Myslím si, že jsme hráli týmov? a organizovan? do obrany, což povrzuje jen 6 obdržených branek (3 z penalt). M?n? jsem spokojen s prom?nováním šancí a penalt. Postrádal jsem též větší agresivitu a v?li. N?které zápasy jsme však vyhráli se štěstím. 4. bodový náskok na ?ele tabulky je zavazující a možná svádí k optimismu, což by bylo velmi krátkozraké a mohlo by nás to velmi vytrestat. P?i t?íbodovém systému, jsou 4 body prakticky jeden prohraný zápas. Vzhledem k velmi t?žkému losu jarní části, je t?eba býti nohama p?vn? na zemi a opravdu tvrdě potrénovat, abychom smazali fyzické manko, které je ještě na n?kterých hráčích patrné. Rád bych ještě více zapracoval na přechodu do útočné fáze a nácviku presinku, který nám ke konci soutěže vůbec nevycházel. Jinak doufám, že se nám vyhnout zdravotní problémy a bude nám p?át štěstí. Nejd?ležit?jší je aby si hráči uv?domili o co se hraje, za jaký klub hrajou a jaké podmínky jsou jim vytvářené. Očekávám poctivý p?istup a vysokou míru tréninkové ú?asti v přípravném období. Je pot?eba aby každý ob?toval trochu vlastního ega ve prosp?ch týmu, jenom tak m?žeme uspět.
Do jarních odvet je t?eba jít s pokorou, ale s d?v?rou ve vlastní síly.

Co se týká soupeř?, kteří hrají o ?elo tabulky - Holice jist? ještě nic nevzdaly a budou se snažit, náš naskok vymazat. Největším překvapením pro mě byly výkony a výsledky Moravan o kterých si myslím, že budou na jaře možná ještě nebezpečn?jší než Holice. Jelikož mají kvalitního trenéra, mají pom?rn? slušně zvládlou zónovou obranu a hrají více týmov? oproti Holicím, které to mají více postavené na individualitách. Samoz?ejm? v záv?t?í ?íhá nevyspytatelná ?.Třebová, která nás také jist? potrápí.
V soutěži obecn? jsou znát veliké výkonostní rozdíly, je opravdu n?kdy až propastný rozdíl mezi první a druhou polovinou tabulky. Z toho také vycházejí, hokejové skóre n?kterých zápas?.

Ješt? je t?eba se zmínit o "B" mužstvu. Na začátku sezóny se ?ešilo, jestli B dorost ano ?i né. Já byl zastáncem jasného ano.
Jelikož jsme díky sestupu p?išli o možnost hraní soutěže mladšího dorostu, neměli by hráči, kteří nenastupují za A dorost možnost zápasové praxe. A po zkušenostech se stavem v jakém se vracejí hráči z hostování po okolí, byla jednozna?n? nutnost tyto hráče udržet v klubu i tréninkovém procesu. Byl jsem velmi nespokojený s p?ístupem hráčů k v?tšin? zápas? za B mužstvo.
?ekal bych od hráčů větší touhu po tom dokázat, že pat?í do sestavy A dorostu. I když musím p?iznat, že v ur?ité fázi soutěže, díky velké marodce a kolizi zápas? s A dorostem, museli hrát v menším po?tu hráčů. To by však nemělo být omluvou.
V soutěži jakou je okresní přebor, by naši hráči měli dominovat. Samoz?ejm?, prohrát se m?že, ale po poctivém p?ístupu a výkonu.

Text vložil: Admin

 

Rozpis utkání

  • 01.10.2023 09:00 | Starší elévové A | FK Letohrad - TJ Svitavy, FK Pardubice, SK Pardubičky
  • 01.10.2023 09:00 | Mladší elévové A | FK Letohrad - TJ Svitavy, FK Pardubice, SK Pardubičky
  • 08.10.2023 09:00 | Starší elévové A | MFK Chrudim - FK Letohrad, SK Vysoké Mýto, Spartak Choceň
  • 08.10.2023 09:00 | Mladší elévové A | MFK Chrudim - FK Letohrad, SK Vysoké Mýto, Spartak Choceň
  • 08.10.2023 09:30 | U15 - VP | FK Letohrad - Spartak Choceň

Partneři

Partner fotbalového klubu FK Letohrad Partner fotbalového klubu FK Letohrad Partner fotbalového klubu FK Letohrad Partner fotbalového klubu FK Letohrad